Välkommen till nätverksträff med Expertnätverket för bibliotekens arbete med HBTQ+ i samarbete med nätverket för skolbibliotek!

Datum: 21 oktober 2022
Tid: 09.00-16.30
Plats: Stadsbiblioteket i Eslöv, Norregatan 9, 241 24  Eslöv

Program

09.00 Introduktion
Förmiddagen och nätverken presenteras.

09.15 Skolverket om skolans uppdrag och ansvar
Malena Martinger Hummel pratar om skolbibliotekens uppdrag i relation till HBTQ+. Malena håller sitt föredrag digitalt via Zoom och expertnätverket för skolbibliotek deltar samtidigt.

10.15 Paus

10.30 Workshops i mindre grupper
Vad kan en HBTQ+-guide för skolbiblioteken innehålla och hur kan/bör den skilja sig från en guide för folkbiblioteken?

11.30 Uppsamling tillsammans med skolbiblioteksnätverket
Vi delar tankar och erfarenheter via länk samt rundar av förmiddagen.

12.00 Lunch

13.00 Konkretisera en HBTQ+-guide för skolbiblioteken

14.30 Fika och IFLA-berättelse

15.15 Summering

16.30 Planerat avslut

Anmälningsinformation:
  • Anmälan senast: 13 oktober 2022
  • Deltagare måste vara enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening eller anmäld som representant i nätverket för institutionell medlem – Bli medlem här!

Till anmälan