Varmt välkomna på träff med Expertnätverket för bibliotekens arbete med mångspråk och nyanlända.

Program

09.30-10.00 Drop in/fika

10.00 Välkomna. Kort information om dagen.

10.10-10.45 Introduktionsutbildningen till biblioteksarbete i Tyskland ”Välkommen till biblioteksarbete i Tyskland”
Leslie Kuo, bibliotekarie inom Pankows biblioteksdistrikt i Berlin, berättar om projektet ”Brückenkurs” (orientation course) for internationally trained librarians: ”Welcome to library work in Germany”.

10.45-11.05 Det mångspråkiga biblioteket – ny kurs på Bibliotekshögskolan
I januari 2024 är det dags för den första och, bland bibliotekspersonal väldigt efterfrågade, mångspråkskursen på Bibliotekshögskolan i Borås. Kursen innebär en möjlighet att ta del av och utveckla grundläggande kunskaper om mångspråksarbete i en folkbibliotekskontext. En kurs för alla ute på Sveriges folkbibliotek som jobbar med människor med annat modersmål än det svenska. I den här programpunkten redogör Johan Webber (från BHS, före detta mångspråksbibliotekarie) för kursens uppkomst, innehåll och vikten av att kunna legitimera sitt mångspråksarbete.

11.05-11.15 Paus

11.15-11.50 Gruppsamtal

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.30 Mångspråksarbete i 3D: dialog, delaktighet och demokrati 
Hur kan man undvika att fastna i gamla hjulspår i mångspråksarbetet på bibliotek? Irena Viksne, koordinerande mångspråksbibliotekarie på Biblioteken i Borås, Åsa-Maria Berg Levinsson, mångspråksbibliotekarie med särskilt fokus på nationella minoriteter på Borås stadsbibliotek och Anna-Karin Albertsson, enhetschef, Biblioteken i Borås berättar om mångspråksarbete i 3D, där dialog, delaktighet och demokrati är de tre benen som bär metodutvecklingen framåt.

13.30-14.10 Personalen på MLC-Mångspråkiga lånecentralen presenterar sin verksamhet och uppdrag.

14.10-14.30 Fika

14.30-15.15 En guidad visning av MLC-Mångspråkiga lånecentral

15.15 Öppet samtal utifrån gruppens frågor.

16.00 Avslutning och önskemål inför kommande träffar.

Anmälningsinformation

  • Anmälan senast: 5 november 2023
  • Begränsat antal deltagare (max 45)
  • Deltagare måste vara enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening eller anmäld som representant i nätverket för institutionell medlem – Bli medlem här, länk öppnas i nytt fönster!

Kontaktperson för nätverksträffen:
Barakat Aldammad, barakat.aldammad@vgregion.se

Anmälan via medlemssidan
Svensk biblioteksförening går nu över till att använda medlemssidan för kommunikation och anmälningar till evenemang. När du trycker på knappen Till anmälan nedan, kommer du till medlemssidan. Om det är första gången du loggar in behöver du först klicka på ”Glömt lösenord”.

När du har loggat in väljer du ”Kommande evenemang” och anmäler dig. Kontakta info@svbib.se om du har några frågor om inloggningen.  Kom ihåg att du endast kan skapa lösenord med den e-postadress du anmält till föreningens medlemsregister.

Till anmälan