Välkommen till en förmiddagsträff med Expertnätverket för bibliotekens arbete med mångspråk och nyanlända.

Datum: 22 maj 2023
Tid: 08.30–11:30
Plats: Digital träff via Microsoft Teams. Länk till mötet skickas ut till deltagarna dagarna innan träffen.

Program

08.30 Välkomna
Kort information om dagen.

08.40 ”En studie om vocational awe hos mångspråksbibliotekarier”
Bibliotekarierna Medya Zandi och Sandra Bakkejord presenterar sin studie om mångspråksbibliotekariers attityder kring arbetet med mångkulturalitet och mångspråk och hur de relaterar till teorin vocational awe.

09.10 Avslutande frågor och gruppsamtal

09.30 PAUS

09.45 Språket är nyckel till…?
Irena Viksne, mångspråksbibliotekarie på Biblioteken i Borås, berättar om sitt arbete med ukrainska flyktingar och vikten av att lära sig språket när man kommer till ett annat land, samt vilka fördelar bibliotekarier har när de kan andra språk.

10.15 Öppet samtal utifrån gruppens frågor

11.00 Boken kommer 2.0 i Göteborg – en statusuppdatering i pilotprojektet
Mattias Reuterberg och Ingrid Sundelin berättar om projektet BK 2.0 och vad som hänt så här långt: arbetat med att hitta nya samarbeten främst inom äldreomsorgen, jobbat uppsökande och marknadsfört både BK och även bibliotekens digitala, ämnat bibliotekslokalerna för att nå nya grupper, bland annat de läsovana och personer med annan språkbakgrund än svenska. Även fler bibliotek i Göteborg har kommit med och vill jobba på det nya arbetssättet.

11.30 Avslutning och önskemål inför kommande träffar.

Kontaktperson och kontaktuppgifter:
Barakat Aldammad
Telefon: 073 591 71 28
Epost: barakat.aldammad@vgregion.se

Anmälningsinformation:

Anmälan senast: 17 maj 2023. Deltagare måste vara enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening eller anmäld som representant i nätverket för institutionell medlem –Bli medlem här, länk öppnas i nytt fönster! 

Anmälan via medlemssidan
Svensk biblioteksförening går nu över till att använda medlemssidan för kommunikation och anmälningar till evenemang. När du trycker på knappen Till anmälan nedan, kommer du till medlemssidan. Om det är första gången du loggar in behöver du först klicka på ”Glömt lösenord”.

När du har loggat in väljer du ”Kommande evenemang” och anmäler dig. Kontakta info@svbib.se om du har några frågor om inloggningen.  Kom ihåg att du endast kan skapa lösenord med den e-postadress du anmält till föreningens medlemsregister.

Till anmälan