Välkommen på nätverksträff med tema: Patent och informationssökning/information literacy

Datum: 1 juni 2021
Tid: kl.  13-15
Plats och adress: Via Zoom. Zoomlänk till nätverksträffen skickas två dagar före träffen äger rum.
Sista dag för anmälan: 25 maj 2021

För att delta i träffen behöver du, eller din institution, vara medlem i Svensk biblioteksförening.
Bli medlem

Till anmälan

Program 1 juni

13.00 – 13.10  Introduktion

13.10 – 13.20  Sammanfattning av Thoughts on Patents and Information Literacy

13.20-13.40 Kort diskussion i små grupper och vi utgår ifrån följande fråga:
Finns det något i artikeln du tycker är användbart?

13.40-13.45 Kort paus

13.45-14.05 Praktisk tillämpning:
Maria Unger & Miritt Zisser, KTH

14.05-14.25 Praktisk tillämpning:
Mikael Rosell, LiU

14.25-14.35 Paus

14.35-14.55 Praktisk tillämpning:
Yommine Hjalmarsson, Chalmers

14.55-15.00 Avslutning

Kontaktperson och kontaktuppgifter:
Christina Johansson, christina.johansson@chalmers.se
0709183198