Välkommen till nätverksträff för Svensk biblioteksförenings expertgrupp för hbtq+-frågor på bibliotek. Vi välkomnar alla gamla och nya medlemmar i nätverket.

Datum: 28 april
Tid: 9.30–15.00
Plats: Digitalt möte, Teams
Sista anmälningsdag: 19 april

Till anmälan

Program 28 april

9:30 – 10:00 Välkommen. Mingel kaffe, tekniktest.

10:00 – 10:10 Intro
Petra, Tove och Christer.

10:10 -11:00 Vad händer på ditt bibliotek inom hbtq+.
Har pandemin påverkat hbtq+arbetet?

11:00 – 11:15 Paus

11:15 – 11:45 Eleonor Pavlov och Hanna Olsson presenterar skriften om Hbtq+arbete på bibliotek

11:45 – 12:00 Frågor och samtal om skriften

12:00-13:00 Lunch

13:00-13:15 Hbtq+ och rom – Abedin Denaj
Mina fördomar mot hbtq och att det saknas en representation för hbtq-frågor i arbetet med romsk inkludering.

13:20-13:45 Vad vill vi göra i nätverket?
En idé är en Nationell konferens för att fira nätverkets 10-årsjubileum 2022.

13:45 – 14:00 Paus

14:00 – 14:30 Knyta ihop säcken. Övriga frågor.

14:30 – 15:00 Hur vill vi ha nästa träff.
Finns det nya arrangörer? Styrgrupp?

Bild från Svensk biblioteksförenings hbtq-kalender tagen av Elisabeth Ohlson.