Denna träff är inställd. Alla anmälda kontaktas av arrangören.

Detta nya expertnätverk anordnar sin första träff 16 mars, på föreningskansliet i Stockholm. Välkommen med din anmälan!

Under träffen kommer gruppen tillsammans att sätta ramarna för nätverkets mål och syfte. Teman för fortsatta träffar kommer att diskuteras utifrån nätverkets behov och önskemål. Den fortbildande delen av denna träff har fokus på bibliotekets varumärke och vision, för att ge inspiration och tips kring att arbeta med bilden av biblioteket genom kommunikation.

Program för nätverksträffen (pdf)

Datum: 16 mars
Sista anmälan: 9 mars
Max antal är 37 personer, först till kvarn gäller.

Du behöver vara medlem i Svensk biblioteksförening.

Deltagare från institutionell medlem?
Du behöver vara registrerad medlem i detta expertnätverk för att anmäla dig till träffen.
Såhär gör du

Till anmälan