Ett tillgängligt lärosäte — verksamhetsövergripande samarbeten för inkludering

Denna gång har vi fokus på övergripande samarbete inom lärosätet. Hur kan vi på biblioteket samarbeta med andra aktörer för att utveckla stödet till studenter med funktionsnedsättning?

Datum: 11 maj 2021
Tid: 13:00-15:00
Plats: Digitalt, via Zoom
Sista anmälningsdag: 3 maj. Zoom-länk skickas ut till anmälda deltagare.

För att delta i träffen behöver du, eller din institution, vara medlem i Svensk biblioteksförening.
Bli medlem

Till anmälan

Program 11 maj

13:00 Välkomna!

13:05 Samverkansgruppen för tillgänglighetsfrågor vid Umeå universitet
Karina Arvidsson
, samordnare på Studentcentrum, och Ulrika Lindén, bibliotekarie på Umeå universitetsbibliotek

13:40 Paus

13:45 Samverkan vid Malmö universitet
Helene Setterberg
, samordnare på Enheten för Pedagogiskt stöd, och Pär Hyberg, bibliotekarie på Malmö universitetsbibliotek

14:20 Paus

14:25 Gruppdiskussioner

14.55 Avslutning

Kontaktperson:
Åsa Forsberg, asa.forsberg@ub.lu.se Telefon 046-222 98 31