Stärkta skolbibliotek

I januari 2021 kom den statliga utredningen för stärkta skolbibliotek med sitt betänkande gällande skolbiblioteksfrågan. Vårens nätverksträff kommer vrida och vända på utredningens slutsatser och diskutera tänkbara vägar framåt.

Förmiddagen fokuserar på utlåtanden och respons från olika expertisområden. Efter lunch finns möjlighet att diskutera utredningens innehåll inom skolbibliotekarieprofessionen.

Här kan du läsa hela programmet som pdf (nytt fönster)

Datum: 15 mars 2021
Tid: 09.00–15.00
Sista anmälningsdag: 8 mars
Plats: Digital träff. Länk till mötet skickas ut till deltagarna dagarna innan träffen.

För att delta i träffen behöver du, eller din institution, vara medlem i Svensk biblioteksförening.
Bli medlem

Till anmälan

Välkommen på nätverksträff!