Välkommen till nätverksträff med Expertnätverket för skolbibliotek!

Datum: 3 maj 2022
Tid: 09.00-15.00
Plats: Spyken gymnasium, Dalbyvägen 2, Lund

Program

09.00 Mingelfika i skolbiblioteket

09.20 Styrgruppen hälsar välkomna

09.40 Skolbibliotek utan bildning och utbildning – eller hur går vi vidare nu?
Klara Önnerfält
och Lotta Davidson-Bask, författare till Klaras och Lottas skolbibliotek och grundare av skolbibliotekspodden Flödet, delar med sig av vad de lärt sig under arbetet med podden och boken och reflekterar över vad som nu krävs för att vi ska orka ta nya tag.

10.40 Paus

10.50 Skolbibliotekariens roll och kompetens – i dag och i morgon
Med inspel från några av landets utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap tittar vi närmare på synen på skolbibliotekariens roll och kompetens. Vilka kompetensbehov finns och hur möter utbildningarna upp? Vilken verklighet förbereds dagens studenter för? Kan utbildningarna för skolans professioner vara en del av lösningen på skolbiblioteksfrågan och i så fall hur?

11.50 Toalettpaus

12.00 Lunch

13.15 Workshops
Eftermiddagen fördelas mellan tre valbara workshops. Workshops 1 och 2 har som syfte att så småningom resultera i stödmaterial för skolbibliotekarier och rektorer. I den tredje workshopen får du som deltagare lyfta problem eller idéer som du vill ha hjälp med, och stötta andra i deras problem eller idéer. Val av workshop görs på plats.

14.40 Fika och avslutning

15.00 Dagen avslutas

Anmälningsinformation:
  • Anmälan senast: 26 april 2022
  • Deltagare måste vara enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening eller anmäld som representant i nätverket för institutionell medlem – Bli medlem här!

Till anmälan