Välkommen att delta i vårens möte med Expertnätverket för service till studenter med läs- och skrivnedsättning.

Den här gången är temat för träffen tillgänglighet för personer med grav synnedsättning och studentens väg till stöd.

Datum: Onsdagen den 4 maj och torsdag 5 maj

Tid: 12.00 – 12.00 (lunch till lunch)

Plats: Umeå universitetsbibliotek, Samhällsvetarhuset, länk till karta – MazeMap

Att hitta hit: På Vasaplan finns lokalbussar upp till Campus Umeå universitet. Buss 2,5,8,9 hållplats Universum. Buss 1 hållplats Samhällsvetarhuset Kartor (umu.se)
Östra station är närmaste järnvägsstation till campus, ca 10 min promenad
Tillgänglighet på universitetsbiblioteket Tillgänglighet på biblioteken (umu.se)

Program 4 maj

12.00 Lunch
Svensk biblioteksförening bjuder på lättare lunch. Ange i anmälan om du vill delta.

13.00 Teknikspaning med fokus på tillgänglighet för personer med grav synnedsättning – Patrik Johansson, Polarprint.

14.40 Fika

15.00 Presentation och statusrapport för projekt Epub3 (ersättning för bland annat e-text) – Pontus Jeppsson, produktstrateg MTM, via länk.

15.30 Sammanfattande diskussion av dagen.

16.00 Avslutning

För de som vill gemensam middag onsdag kväll (egen bekostnad). Ange på svarsformuläret om du är intresserad att följa med!

Program 5 maj

8.30 Studentens väg till stöd på högskolan, ansvarsfördelning och kostnader – Karina Arvidsson, samordnare vid Umeå universitet.

09.45 Fika

10.00 Gruppdiskussioner
Hur fungerar studentstödet på ditt lärosäte? Försök i förväg kartlägga studentens väg igenom stödet och vad som fungerar bra och mindre bra.

12.00 Avslutning

Kontaktpersoner för frågor
För nätverket: Åsa Forsberg, Lunds universitet. Tel 070-299 89 09, e-post: asa.forsberg@ub.lu.se
För praktisk information om träffen: Ulrika Lindén, Umeå universitet. Tel. 090-786 8806, 070-536 5638, e-post: ulrika.linden@umu.se

Anmälningsinformation:
  • Sista anmälningsdag är 28 april 2022
  • Deltagare måste vara enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening eller anmäld som representant i nätverket för institutionell medlem – Bli medlem här!
  • Max antal deltagare är 30

Till anmälan