En biblioteksplan ska alla kommuner ha, men hur används den i praktiken? Den inte bara styr biblioteksverksamheten, utan den kan också kommunicera och legitimera bibliotekets uppdrag.

Välkommen till en digital konferens som tar upp aktuella ämnen som berör biblioteksplanerna. Konferensen ger dig inblick i viktiga frågeställningar och exempel. Ett detaljerat program publiceras senare, men gör gärna en notering i din kalender redan nu.

Konferensen är digital och ingen anmälan krävs. Konferensen vänder sig särskilt till dig som arbetar med att ta fram, följa upp och arbeta efter biblioteksplanen i en kommun. Du kan vara bibliotekschef, bibliotekarie eller annan tjänsteman i kommunen, eller ha politiska uppdrag. Konferensen riktar sig också till dig som arbetar inom regional biblioteksverksamhet.

Läs mer om konferensen här, länk öppnas i nytt fönster!

Foto: Unsplash.