En biblioteksplan ska alla kommuner ha, men hur används den i praktiken? Välkommen till en digital konferens som tar upp aktuella ämnen som berör biblioteksplanerna. Konferensen ger dig inblick i viktiga frågeställningar och exempel.

Kungliga biblioteket, KB, har under året undersökt hur man på kommunal nivå använder sin biblioteksplan. Hur fungerar biblioteksplanen för styrning, samverkan och uppföljning? Hur kan man tänka kring armlängds avstånd? Konferensen, som sänds digitalt, ger dig inblick i viktiga frågeställningar och exempel.

I programpunkterna finns deltagare från kommunal, regional och statlig nivå, men även forskare. Dagens moderator är Johanna Lundin, erfaren moderator och kulturskribent och även känd boktipsare från tv:s ”Go’kväll”. Vi tror att Träffpunkt biblioteksplaner är särskilt intressant för dig som arbetar i kommunal eller regional biblioteksverksamhet, eller är beslutsfattare. Alla intresserade är välkomna!

Konferensen är digital och ingen anmälan krävs. Konferensen vänder sig särskilt till dig som arbetar med att ta fram, följa upp och arbeta efter biblioteksplanen i en kommun. Du kan vara bibliotekschef, bibliotekarie eller annan tjänsteman i kommunen, eller ha politiska uppdrag. Konferensen riktar sig också till dig som arbetar inom regional biblioteksverksamhet.

Läs mer om konferensen här, länk öppnas i nytt fönster!

Foto: Unsplash.