Under hösten arrangerar Kulturrådet en serie samtal för att öka ungas (13–18 år) delaktighet i kulturlivet. Möjliggörare i hela landet bjuds in och samtalen äger rum 9 november, 16 november och 8 december.

I år blev barnkonventionen lag. Alla barn och unga har rätt att delta fritt i kulturlivet, men alla får inte den möjligheten. Kulturrådet vill nu kraftsamla nationella, regionala och lokala insatser genom att involvera möjliggörare för ungas delaktighet inom kultursektorn.

Ungas rätt till kultur sänds live från platser med unga i fokus och innehåller samtal i form av reflektioner och röster från beslutsfattare, forskare, eldsjälar och verksamhetsledare. Samtalen fokuserar på kultur för unga på fritiden. Efter varje sändning blir det digitala gruppsamtal med föranmälda deltagare (fullbokat). För livesändningarna är det dock ingen svarsdeadline. I god tid innan respektive tillfälle får du ett mejl med länkar till det du har anmält dig till.

Evenemanget är öppet för alla men riktar sig speciellt till dig som arbetar med kultur för unga.

16 november: Forskningen – om ungas villkor

8 december: Möjliggörarna – om vägen framåt

Läs mer och anmäl dig till livesändningarna på Kulturrådets webbplats

Foto: Kulturrådet/Susanne Kronholm