SBU:s informationsspecialister håller regelbundet utbildningar i ”litteratursökning till systematiska översikter”. Kurserna riktar sig till informationsspecialister och bibliotekarier med kunskaper och erfarenhet av sökning i internationella databaser, men som vill lära sig mer om vad som är specifikt med sökningar till systematiska översikter/HTA-rapporter.

Innehåll

Föreläsning varvas med praktiska övningar i PubMed.

  • Vad är en systematisk översikt?
  • Litteratursökningsprocessen
  • Informationsspecialistens roll
  • Praktiska övningar i litteratursökning till systematiska översikter
Praktisk information:

Utrustning: medtag egen dator
Kursledare: Hanna Olofsson och Maja Kärrman Fredriksson

Anmälan till Jenny Stenman – jenny.stenman@sbu.se

Sista anmälningsdag: 30 januari