Under Almedalsveckan arrangerar Svensk biblioteksförening, tillsammans med Läromedelsförfattarna och Sveriges Författarförbund, ett panelsamtal som bär titeln ”Utredda skolbibliotek och läromedel, nu då?”

I december 2019 fick Gustav Fridolin i uppdrag av regeringen att utreda och föreslå åtgärder för att stärka Sveriges skolbibliotek, och att se över statens roll när det gäller läromedel i svensk skola. Det resulterade i två utredningar med många konkreta förslag som om de genomfördes skulle ha stor betydelse för elevers tillgång till kunskap.

Hur förväntas våra ungdomar hitta glädjen i läsning om de inte möter det skrivna ordet genom läroböcker och annan litteratur i skolan? Hur ska de hitta rätt på sin egen läsresa om de inte har en bibliotekarie att fråga om hjälp? Bemannade skolbibliotek och ordentlig tillgång till litteratur skulle inte på egen hand göra att alla Sveriges barn och ungdomar blir storläsare, men det är ett steg i rätt riktning. Och varje litet steg räknas.

Paneldeltagare:

Karin Linder, Svensk Biblioteksförening.
Gunilla Svantorp, Socialdemokraterna.
Niels Paarup-Petersen, Centerpartiet.
Per Kornhall, Läromedelsförfattarna.
Grethe Rottböll, Sveriges Författarförbund.
Jörgen Gassilewski, moderator.

Läs mer om evenemanget här, länk öppnas i ny flik!