Den internationella konferensen Bobcatsss anordnas som hybridevenemang under temat “utforska möjligheterna och utvidga gränserna”.

Temat för konferensen Bobscatsss 2023 är att utforska möjligheterna för tjänster och programmering samt utvidgandet av fysiska och virtuella gränser i en ny era för bibliotek, arkiv och informationstjänster. Några punkter som diskuteras under konferensen är:

  • Konstruktionen av okonventionella och nydanande byggnader samt innovativ design för äldre byggnader.
  • Applicering av nya, virtuella lösningar för att tillgängliggöra tjänster, program, utställningar och evenemang.
  • Ökad digitalisering av samlingar och tillgång till ny media.

Bobcatsss är skapat av och för studenter, lärare, forskare och profession inom fältet av bibliotek- och informationsvetenskap, och har arrangerats i olika länder i Europa sedan 1993. Evenemanget anordnas som ett hybridevenemang, och kommer alltså finnas tillgängligt både digitalt och på plats på Pliestredet campus i Olso.

Läs mer om evenemanget här, länk öppnas i nytt fönster!

Foto: Christoffer Engström, Unsplash.