Varmt välkommen till VA-dagen 2019 om samspel, samskapande och andra sätt att involvera människor i forskning.

Medborgarna behöver engageras för att skapa hållbara lösningar på samhällsutmaningarna. Kunskap ska utvecklas i samverkan. Forskning och innovation ska bli öppnare.
Både den svenska regeringen och EU-kommissionen är tydliga med sina ambitioner. Men hur inkluderar vi bäst olika parter och perspektiv i forskning? Och kan och vill allmänheten involveras? Välkommen att vara med i samtalen och inspireras av spännande exempel på VA-dagen 2019!

Vill du lära dig mer om öppen vetenskap eller om kunskapskiosker/science shops anordnas också två kostnadsfria workshopar den 9 oktober.

Anmälan: VA-dagen är kostnadsfri för medlemmar och verksamma vid VAs medlemsorganisationer. Övriga betalar 350 kr, vilket inkluderar fika och mingel. Betala via Swish 123 346 45 34, eller till bankgiro 5507-7150. Ange också namn på betalningen. Om du även skriver medlemskap blir du individuell medlem i VA kostnadsfritt. Du kan även mejla faktureringsuppgifter till info@v-a.se (namn och fakturaadress, samt vad fakturan ska gälla – deltagaravgift VA-dagen och eventuellt kostnadsfritt individuellt medlemskap).

Anmäl deltagande senast den 3 oktober

Till anmälan

Här kan du läsa mer om VA-dagen och se hela programmet!

Mer information: Kontakta Anders Sahlman, VA, via e-post anders@v-a.se.