I våras presenterades ett utkast till nationell biblioteksstrategi. Fram till och med den 31 oktober är alla välkomna att skicka in synpunkter och förslag på förändringar till strategi@kb.se

Som ett led i förankringsprocessen arrangerar strategin fem regionala dialogmöten i samarbete med de regionala biblioteksverksamheterna. Samtliga bibliotekssektorer, politiker och andra intresserade är varmt välkomna.

Nu finns anmälan och program publicerat – se länk vid respektive arrangör (öppnas i nytt fönster): 

Strategin deltar även med ett program vid årets Bokmässa: https://bokmassan.se/programs/jakten-pa-selma-darfor-behover-vi-en-nationell-biblioteksstrategi/

Länk till Från ord till handling http://nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se/files/2018/05/Från_ord_till_handling_WEBB.pdf

Vi har även tagit fram en karta över de hittills identifierade målområdena i form av en affisch:http://nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se/files/2018/06/Mindmap_affisch_lagupplost.jpg

Både utkastet och kartan går att beställa i tryckt form via strategi@kb.se Vid beställning ange din postadress.

Ta del av strategins samlade arbete på https://nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se/ där du också hittar vårt hittills publicerade material https://nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se/rapporter/