Välkommen på träff med Expertnätverket för bibliotekens arbete med mångspråk och nyanlända!

Datum: 28 november 2022
Tid: 09.30-11.30
Plats: Digital träff via Teams. Länk till mötet skickas ut till deltagarna dagarna innan träffen.

Program

09.30 Välkomna. Kort information om mötet.

09.35 Fler språk och breddad representation på folkbiblioteken – om ett projekt för och med nyanlända biblioteksguider
Ola Pilerot, professor vid Bibliotekshögskolan i Borås, presenterar en rapport från ett projekt som genomförts inom ramen för ”Stärkta bibliotek”. Projektet som bedrevs vid biblioteken i Göteborg, Kungsbacka och Alingsås syftade till att biblioteken skulle stärkas med språklig och kulturell kompetens genom att anställa relativt nyanlända personer som biblioteksguider.

10.05 Avslutande frågor och gruppsamtal

10.20 Paus

10.30 Skriv- och läsfrämjande projekt i Falun
Projektledaren Nadia Holma och bibliotekarien Martin Andersson berättar om projekten ”Språk-och Kulturresa” och ”Läsning, mångfald och inkludering”, två skriv-och läsfrämjande projekt som pågår parallellt i Falu kommun under 2021 och delar av 2022. Projekten riktar sig till nyanlända, asylsökande, ensamkommande och personer med ett annat modersmål än svenska och omfattar en rad olika aktiviteter och etablerade metoder som till exempel Shared Reading, språkcaféer, läs-och skrivträffar, filosofiska samtal och låna en språkvän.

11.00 Avslutande frågor och gruppsamtal

11.15 Lanseringen av mångspråkiga lånecentralens nya medieförsörjningsplan med Petter Södrin.

11.30 Avslutning och önskemål inför kommande träffar.

Kontaktperson för nätverket:
Barakat Aldammad
Telefon: 073-591 7128
Epost: barakat.aldammad@vgregion.se

Anmälningsinformation:

Till anmälan