Välkommen till träff med Expertnätverket för skolbibliotek, denna gång med tema MIK.

Höstens nätverksträff fokuserar på MIK. Vi kommer att fokusera på de digitala aspekterna av MIK gällande bild, film och internet. Vad är senaste nytt inom dessa områden? Hur kan man undervisa i detta? Dagen kommer även belysa struktur och organisation kring skolbibliotekets arbete med MIK.

På nätverksträffen kommer vi hålla ett BibMeet kring MIK. Ett BibMeet går till så att deltagarna får 5 minuter för att presentera ett exempel från den egna verksamheten. Det kan vara ett lektionsupplägg, ett material, en övning etc. Det är valfritt att delta och den som vill bidra anmäler detta i anmälningsformuläret.

Hela programmet som pdf

Anmäl dig senast: 16 september
Länk till det digitala mötet skickas till deltagarna dagarna före träffen.

Du, eller din institution, behöver vara medlem i Svensk biblioteksförening.

Till anmälan (nytt fönster)