Du missar väl inte att Kulturrådet bjuder in till årets träff för läsfrämjande 2–3 december 2021. Tema för i år är Läsande förebilder.

Bland talarna på träffen finns forskare, författare, bibliotekarier, musiker, lärare och gäster från Nederländerna och Finland. De ger sin syn på varför vissa läser och andra inte, och hur man når dem som ”hatar läsning”. Du får även höra mer om det nya läsrådet som är utsett av regeringen.

Vår moderator som guidar oss genom dagarna är författaren och journalisten Augustin Erba.

Här kan du läsa mer om träffen, öppnas i nytt fönster! 

Välkommen!
På Kulturrådets vägnar, Nina Ström, Nina Suatan, Susanna Höijer och Lena Boqvist

Om läsfrämjandeträffen:
Dagarna riktar sig till alla som arbetar med eller som är intresserade av läsfrämjande. Kulturrådet har i uppdrag att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse. En årlig träff för landets alla läsfrämjare är ett sätt att få ny kunskap men även få syn på varandra och se om det finns läsfrämjande insatser vi kan göra bättre tillsammans.

Till anmälan

Anmäl dig senast 25 november!