Dags för SFIS vårkonferens och i år fyller SFIS 85 år! Det ska vi fira, välkommen den 15 juni kl 9.00- 12.00. Konferensen är kostnadsfri och öppen för alla intresserade. Konferensen följs av SFIS årsmöte.

Temat på årets vårkonferens är ”Informationsspecialist in en värld av konspirationsteorier, infodemier och kunskapsmotstånd”.

Som vi alla vet har begrepp som faktaresistens och ”fake news”-beskyllningar uppmärksammats som hot mot demokratin, tillsammans med konspirationsteorier som fått stort genomslag. Hur kan vi som informationsspecialister bemöta dessa fenomen?

Som talare har vi glädjen att presentera:
Andreas Önnerfors, professor i idéhistoria, som driver Hyperhelikon Ideas Consulting AB som ägnar sig åt omvärldsbevakning och strategisk kommunikation. Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, samt ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien och Svenska Akademien.

Andreas Önnerfors kommer att prata om vad konspirationsteorier är, och frågan om det går att motverka deras inverkan:
”Covid-19-pandemin har åtföljts av en ”infodemi” präglad av des- och misinformation och konspirationsteorier. Men vad är de egentligen? Hur kan de identifieras och är de farliga? Går de att motverka eller tystar vi opinionen med att bemöta dem?”

Åsa Wikforss kommer att tala om ”Demokratin och sanningen” – om varför hoten mot kunskapen också utgör ett hot mot demokratin. Detta är ämnet för hennes bok som kommer ut nästa vecka, ”Därför demokrati. Om kunskapen och folkstyret”

Dessutom presenteras SFIS nya grafiska profil: Marco Taavo har tagit fram en ny grafisk profil och logotype till SFIS och ska presentera den och berätta om sina tankar kring att visualisera SFIS.

Anmäl dig här, senast 14 juni kl 12.00: https://forms.gle/KBTq8p7STTSq3yUt7.