Så vad händer nu när det gäller informationsförsörjningen?

Dagens situation för de statliga biblioteken speglas i rapporten ”På vetenskaplig grund? Vetenskaplig informationsförsörjning vid statliga myndigheter.” Så nu när fakta – väl kända för oss – ligger på bordet är det dags att fundera på hur man går vidare. Men bibliotekarierna kan knappast lösa de här problemen ensamma. Äger vi ens frågan?

Expertnätverket för statliga bibliotek bjuder in till en dag där vi diskuterar vad vi kan göra, vilka vi kan samverka med och hur vi ska gå till väga. På plats finns representanter för Kungliga biblioteket, Vetenskapsrådet, Forum för specialbibliotekschefer, Vetenskapsrådets nätverk för forskande myndigheter och Svensk biblioteksförening. Välkomna!

Anmälan senast 21 november

Deltagare ska vara enskild medlem i Svensk biblioteksförening

Fullständigt program (pdf)

Till anmälan