Vi i nätverket för de tekniska universitetsbiblioteken vill bjuda in till en bokcirkelträff i april där vi diskuterar David Robert Grimes bok The Irrational Ape -Why Flawed Logic Puts us all at Risk and How Critical Thinking Can Save the World.

Grimes är forskare, vetenskapsjournalist och författare och skriver om vetenskap och vikten av vetenskaplig evidens i bland annat The Guardian, The Spectator och BBC.

I boken resonerar Grimes kring frågor som t.ex:

  • What are conspiracy theories so popular, and what do conspiracy theorists consistently get wrong?
  • Just how much can we trust our memories and perceptions?
  • Why are topics like climate change and vaccination still so contentious in the public mind, when the scientific evidence is so clear?

Dagens samhälle ställer oss inför en rad utmaningar. Hur ska man navigera i det ständigt växande informationssamhället? Hur kan man veta vad som är pålitliga källor och hur skiljer man desinformation från information? I vårt arbete som (undervisande) bibliotekarier möter vi studenter som behöver hitta sin väg genom ett snårigt informationslandskap – hur kan vi stötta dem på den vägen och vad behöver vi själva lära oss för att vara ett bättre stöd? Det här är frågor som vi tror att vi kan diskutera med utgångspunkt i Grimes bok.  Om ni tycker att det verkar spännande, anmäl er via länken/e-postadressen så kommer en inbjudan till det digitala mötet i Zoom.

Datum:19 april
Tid:  kl. 14.00-15.00
Var:
Digitalt i Zoom (länk skickas till de som anmäler sig)

Har du några frågor får du gärna höra av dig till miritt@kth.se

Anmälningsinformation:
  • Deltagare måste vara enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening eller anmäld som representant i nätverket för institutionell medlem – Bli medlem här!

Till anmälan