Välkomna till glöggmingel den 29 november kl 18.

Vi träffas på Samhällsvetenskapliga biblioteket i Göteborg, där vi också får lyssna på Sven-Erik Liedman som skall prata om nationalism.

Så här säger S-E Liedman:
” En aggressiv nationalism har vuxit sig stark under de senaste årtiondena. Den är så gott som global och sträcker sig från Trumps USA och Bolsonaros Brasilien till Modis Indien och Putins Ryssland. 1900-talets nationalister vände sig framför allt mot varandra, redo att hugga varandra i strupen. 2000-talets nationalister formar snarare en stor informell international, förenade i sin avsky för forskning som stör deras världsbild, medier som avslöjar deras illusioner och människor som uppfattas som främmande element.
Hur ska man förstå denna företeelse? Och hur kan vi motverka den? Det är det som jag vill tala om i min föreläsning och i det efterföljande samtalet.”

Anmäl dig här !

Varmt välkomna!

Styrelserna för Sv Biblioteksförening Väst och SFIS Väst