”Samtidigt som alla utan undantag är överens om läsandets avgörande betydelse för barn och unga verkar det paradoxalt nog råda en osäkerhet om varför det är så viktigt. Hur motiveras egentligen litteraturläsning av skolan och andra läsfrämjande aktörer? Finns det några risker med att läsningens godhet tas för given?”

Magnus Persson är professor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning och arbetar som lärare och forskare vid Malmö universitet. Han har bland annat givit ut böckerna Populärkulturen och skolan, Kampen om högt och lågt, Varför läsa litteratur? och Den goda boken.

Arrangemanget är kostnadsfritt och öppet för alla. Ingen föranmälan krävs för att lyssna på föreläsningen.

Efteråt fortsätter de som vill till närliggande pub!
Photo by Aaron Burden on Unsplash