Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Karin Linder deltar på ABF-seminarium om läsfrämjande på årets digitala Bokmässa.

Så här står det att läsa om seminariet Vilken roll spelar läsande år 2020 och hur motverkar vi läsklyftorna? på Bokmässans hemsida:

Att läsa är att resa, att känna igen sig, att få nya perspektiv. Dock växer läsklyftorna och för många är det inte alls självklart att läsandet är en del av vardagen. Vilka utmaningar står i vägen för att tillgängliggöra läsandet för fler och vilka lyckade exempel på läsfrämjande finns det?

Övriga deltagare i seminariet:

Barbro Moberg, kulturansvarig Kommunal
Suad Omar, Läs Mer Gbg
Samtalsledare: Michael Jonsson, ABF

När? 
Torsdag 24 september kl. 16.00-16.45
Var?
Folkbildningsscenen på Bokmässan Play

Fotograf: Ben White.