Det finns stora kunskapsluckor om demokrati och val bland förstagångsväljare, det visar projektet ”Lokal demokrati i en digital värld”. Den 9 maj bjuder Medier & demokrati in till ett webbinarium om samverkan mellan medier och bibliotek – och om vem som ansvarar för att utbilda medborgare om demokrati.

I projektet ”Lokal demokrati i en digital värld” samarbetar lokala nyhetsmedier och bibliotek i tre städer för att undersöka om de via aktiviteter och nya former för samverkan kan stärka kunskaps- och nyhetsförmedling och opinions- och åsiktsbildning – inte minst inför valet i höstas. Syftet är att stärka förutsättningarna för den lokala demokratin.

En av flera viktiga lärdomar från projektet, som snart avslutas, är att det finns stora kunskapsluckor om demokrati och val bland förstagångsväljare.

Nu arrangerar Medier & demokrati ett webbinarium för att diskutera frågan om vilket ansvar biblioteken och nyhetsmedier har för att utbilda medborgarna om demokrati. Hur görs det på bästa sätt? Riskerar det att ta värdefull tid från andra uppgifter?

Paneldeltagare:

Erik Fichtelius, journalist och författare som ledde arbetet med att ta fram den nya biblioteksstrategin.

Cecilia Frisk, fd chefredaktör på TTELA.

Hanna Grahn, kulturchef på Borås Tidning.

Olof Berge-Kleber, bibliotekschef i Borås stad.

Samtalet leds av Martin Holmberg, programansvarig på Medier & demokrati.

Projektet ”Lokal demokrati i en digital värld” är ett samarbete mellan Medier & demokrati, Södertörns högskola, Borås Tidning, Falköpings Tidning, TTELA samt biblioteken i Borås, Falköping och Vänersborg. Projektet medfinansieras av Västra Götalandsregionens kulturnämnd, utöver parternas insatser.

Anmäl dig här