Efter nästan ett års diskussioner med styrelse, medlemmar och volontärer, presenterar IFLA nu ett förslag på ny styrningsstruktur. Tanken med förändringen är en mer inkluderande, öppen och effektiv organisation.

Förslaget bygger på de viktigaste teman som har framkommit genom diskussionerna om global vision och strategi, samt en undersökning bland medlemmar och volontärer i oktober 2019. Förslaget återspeglar medlemmarnas önskan om mer öppenhet, effektivitet och samarbete, en starkare regional representation, större ekonomisk och organisatorisk hållbarhet, mer varierade möjligheter till deltagande och bättre stöd för volontärer.

Vi bjuder in till en virtuell nätverksträff där svenskar som är aktiva i IFLA ges möjlighet att ställa frågor till Catharina Isberg som sitter i Governing Board och som varit med och arbetat fram förslaget.

Anmäl dig senast: 10 augusti.

Länk till det digitala mötet skickas till deltagarna dagarna före träffen.

Välkomna!

/Catharina Isberg, Anette Mjöberg, Annelie Janred

Vid frågor, kontakta Catharina Isberg, Catharina.Isberg@helsingborg.se