En konferens i tiden. Digitalt lärande, grönt och hållbart internationellt samarbete, inkluderande de många olika aktörerna inom vuxnas lärande.

Välkommen på årets konferens med internationellt fokus! Lyssna till inspirerande talare och panelsamtal med representanter från olika spår inom vuxnas lärande. Självklart får du som deltagare också en presentation av vårt utbud av internationella samarbetsmöjligheter.

Program

08.00 Start för incheckning av deltagare

08.30 Introduktion med interaktivitet

08.40 ”Demokrati och folkhögskolornas framväxt i Norden”.

Föreläsning med Lene Rachel Andersen, författare, futurist och filosof.

09.00 ”Lärande för internationellt hållbar och inkluderande utveckling”.

Föreläsning med Amela Fific, regionansvarig på Den Globala Skolan och specialist på hållbarhetsfrågor.

09.30 Frågor och diskussioner

09.45 Paus

10.00 Utbud av internationella samarbetsmöjligheter, snabbkurs med handläggare från UHR.

10.20 Panel med representanter från olika spår inom vuxnas lärande: folkhögskola, bibliotek, muséer, fängelseundervisning, formell och allmän vuxenutbildning. Frågestund för åhörarna.

11.00 Valfri workshop i breakout-rum utifrån målgrupp:
Folkhögskolor
Bibliotek
Muséer
Fängelseundervisning
Formell och allmän vuxenutbildning

11.40 5 min paus och förflyttning till den gemensamma sittningen

11.45 Återsamling med kort rapport från workshops samt utvärdering

12.00 Sluttid för konferensen

Du anmäler dig senast den 17 september.

Medverkande:

Lene Rachel Andersen, dansk författare, ekonom, futurist och filosof. Lene har bland annat skrivit boken ”The Nordic Secret” om framväxandet av en ny slags undervisning bland de nordiska länderna. OBS! Hennes föreläsning är på svenska.

Amela Fific, regionansvarig för Den Globala Skolan, lärare i historia, religion och svenska som andraspråk. Tidigare uppdragsledare inom vuxenutbildningen i Göteborg och rektor på folkhögskola. Specialist på hållbarhetsfrågor med hjärtat i mångfalds- och demokratifrågor.

Moderator: Patrick Gruczkun är utbildare och moderator med flerårig erfarenhet av formell och icke-formell utbildning för olika målgrupper, med fokus på offentlig sektor. Han har modererat ett flertal nationella konferenser, bland annat för MUCF, Göteborgsregionen och Statens museer för Världskultur. Patrick brinner särskilt för frågor som rör inkludering, interkulturell kompetens och storytelling.

Här kan du läsa mer om konferensen, öppnas i nytt fönster!

Välkommen!