Angelägen forskning är ett direktsänt forskarforum för stärkta bibliotek arrangerat av Kulturrådet, Kungliga biblioteket och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Denna gång samtalar forskaren Anna Lundh och bibliotekarien Elin Nord om ett lärande perspektiv på lyssnande läsning.

Lyssnande läsning ligger i tiden. Många läser idag ljudböcker av olika anledningar. Talböcker och andra inlästa böcker vidgar tillgången till litteratur för personer som inte kan ta del av svartskrift. Men vilka förutsättningar och behov har de som läser i tillgängligt format?

Anna Lundh är docent vid Högskolan i Borås och arbetar i sin pågående forskning med att skapa en bättre förståelse för läspraktiker som involverar ljudbaserade lästeknologier, såsom skärmläsare, talböcker och ljudböcker. Elin Nord är bibliotekarie och ledamot i Läsrådet samt tidigare ordförande för Svenska Daisykonsortiet.

Om Angelägen forskning

Angelägen forskning är ett samarrangemang mellan Kungliga biblioteket, Kulturrådet och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Det är ett forskarforum som presenterar och diskuterar aktuell forskning som en fortbildning för biblioteksmedarbetare. Angelägen forskning är en serie seminarier där du som deltar live har möjlighet att ställa frågor. Inspelningarna är tillgängliga via Digiteket i efterhand.

Läs mer om och se webbinariet liveströmmas här, länk öppnas i ny flik!