Den rådande situationen med en spridning av Coronaviruset påverkar hela samhället. Vid detta webbsända seminarium har vi ett särskilt fokus på kultur, fritid och folkbildning där stora omställningar nu görs.

Länk till webbsändningen 2 april

Du kan delta i webbinariet genom att ställa frågor och ge inspel till SKR genom chatten. Sändningen kommer även att kunna ses i efterhand.

Om webbinariet

Syftet med webbinariet är att lyfta aktuella frågor som rör kultur- och fritidsverksamheterna i kommuner och regioner. Under sändningen kommer vi bland annat att belysa arbetsgivarfrågor, ekonomiska effekter och juridiska frågor som rör till exempel evenemang och sammankomster. Vi kommer också att informera om det statliga stöd som aviserats med anledning av coronaspridningens påverkan på kultur- och fritidssektorn.

Medverkande
  • Katrien Vanhaverbeke, sektionschef , SKR
  • Maria Jacobsson, expert, SKR
  • Louise Andersson, expert, SKR
  • Nils- Olof Zethrin, expert, SKR
  • Linda Ahlford, utredare, SKR

Programpunkter kommer inom kort.