Regionföreningen Stockholm Uppsala Gotland inbjuder till en workshop om Biblioteksföreningens nya vision samt julmingel.

På årsmötet 2017 beslutades att Svensk biblioteksförening ska ta fram en vision för hela det svenska biblioteksväsendet. Det färdiga förslaget kommer att läggas fram för årsmötet i Helsingborg 2019. Nu efterfrågas vår input!
Vi i regionföreningen Stockholm Uppsala Gotland anordnar en workshop där vi kommer att arbeta med att ta fram konkreta ståndpunkter till den färdiga visionen. Vi ser gärna ett brett deltagande från hela sektorn. Workshopen pågar i 90 min därefter mingel.

Vår generalsekreterare Karin Linder och förste vice ordförande Anja Dahlstedt kommer att leda och facilitera workshopen.

Efteråt bjuds det på julmingel med glögg och tilltugg.

Anmälan senast 3 december 2018

Till anmälan

Först till kvarn gäller då det finns ett begränsat antal platser! 

Välkomna!