Välkommen till en nationell workshop inom samarbetsprojektet EODOPEN.

Under workshing doskuteras framtagning av ”best practices” inom upphovsrätt och rättighetsklarering. Du rekommenderas att ta med en Laptop då input från deltagarna kommer att samlas in via plattformen Miró under mötets gång.

Vad är EODOPEN?

Kungliga biblioteket (KB) är partner i samarbetsprojektet EODOPEN som bygger på bibliotekens EOD-tjänst, ”E-böcker On Demand”. Syftet är att digitalisera och tillgängliggöra bibliotekens boksamlingar från 1900- och 2000-talen. I projektet ingår insatser för kompetensutveckling för professionella inom bibliotek, museer och arkiv. Dessutom lyfter projektet fram ”best practices” i frågor som rör tillgängliggörande och upphovsrätt.

Nationell workshop

Nu anordnar EODOPEN:s arbetsgrupp en nationell workshop. Vi kommer att diskutera för- och nackdelar med olika juridiska modeller för rättighetsklarering, liksom vilka krav som ställs för att kunna ge gränsöverskridande access till verk. Vi kommer även att lyfta fram goda exempel och samla in erfarenheter från deltagarna. Dessutom kommer vi titta närmare på vilka förutsättningar som finns för att inleda en pilot eller annat samarbete för att testa nya modeller i praktiken.

Läs mer och anmäl dig till workshopen här, länk öppnas i nytt fönster!

Foto: Unsplashed.