Psykologiska och fysiologiska hälsofrämjande effekter av yoga

En kvällsföreläsning med Daiva Daukantaitė, docent i psykologi, Institutionen för psykologi, Lunds universitet

Yoga har blivit populärt och rekommenderas ofta som en metod för att minska stress, förbättra sömn och öka välbefinnandet. Ska det skrivas ut på recept? Har vi tillräckliga vetenskapliga bevis för att yoga skulle kunna rekommenderas till alla som en allmän hälsofrämjande metod?

På grund av de rekommendationer Folkhälsomyndigheten har tagit fram i syfte att minska smittspridning av covid-19 kräver alla programpunkter på Lunds stadsbibliotek anmälan. Mejla anmälan till folkbiblioteken@lund.se, ring 046-359 59 90 eller anmäl dig i bibliotekets infodiskar. Uppge ditt namn, dina kontaktuppgifter och vilken programpunkt anmälan avser. Biblioteket hanterar anmälningarna i turordning och bekräftar om du fått en plats eller inte. Observera att du ska ha fått en bekräftad plats för att få besöka arrangemanget.

Föreläsningen sänds även live via Lunds stadsbiblioteks Facebook-sida.

Välkommen!