Sommar, och semestern hägrar. Pandemi-situationen ser bättre ut men är fortfarande svårtolkad. Vad kommer hösten att innebära? Hur ska verksamhet bedrivas likvärdigt och rättvist när förutsättningarna är olika från vecka till vecka och vad är egentligen rättvist?

Pandemin har medfört många olika och nya förutsättningar, men det är lätt att tro att det handlar om fysiska möten kontra digitala möten. Hur trötta vi än är på digitala möten så har de underlättat avsevärt i det arbete Svensk biblioteksförening genomfört gentemot politiker på nationell, och i viss mån lokal, nivå under det senaste året.

Veckan innan midsommar ökade dramatiken ytterligare när Sveriges riksdag genomförde en historisk misstroendeförklaring mot statsministern.

Vi har lyckats träffa 99% av de vi velat prata med och vi har haft bra och givande samtal. Den mötestekniken kommer vi att använda oss av betydligt oftare i framtiden, eftersom riksdagspolitiker har hårt styrda scheman och är betydligt lättare att träffa genom digitala möten, än det är för oss springa i riksdagen och försöka pricka in möten de tre dagar riksdagen är samlad i Stockholm.

Omställningen under pandemin handlar ju om så mycket annat än olika mötestekniker. Hur ska vi bäst arbeta tillsammans och hur gör vi för att dra igång igen? Osäkerheten är stor på flera nivåer och osäkerhet har en tendens att föröka sig.

Veckan innan midsommar ökade dramatiken ytterligare när Sveriges riksdag genomförde en historisk misstroendeförklaring mot statsministern. Hur påverkar den nationella politiken den regionala och kommunala politiken och dess verksamheter?

Vi har lyckats träffa 99% av de vi velat prata med och vi har haft bra och givande samtal.

Det är stora frågor att hantera för det demokratiska systemet. Hösten blir intressant och sommaren förhoppningsvis välbehövligt vilsam. Det bästa att göra är nog att sitta lugnt i båten och följa sin kompass.