Det är nu ett drygt år sedan Rysslands fullskaliga anfallskrig mot Ukraina startade. Men ända sedan annekteringen av Krim 2014 så har strider utkämpats i östra Ukraina. Krig förändrar givetvis förutsättningarna för all samhällsservice. Inte minst för biblioteken. IBBY Sverige har startat en insamling för barnbiblioteken i Ukraina som jag är väldigt glad att Svensk biblioteksförening har gått in som partner i.

Redan 2014 hade biblioteken i den ockuperade Donetsk-regionen i östra Ukraina tvingats stänga och i stället etablerades ett nytt bibliotek i Mariupol. Under åren 2018–2022 var bibliotekarien Yulia Vasylenko ansvarig för Donetsk-regionens barn- och ungdomsbibliotek i Mariupol. Hon lyckades med idogt arbete få finansiering av biblioteket. På bara tre år byggdes en fungerande biblioteksverksamhet upp från i stort sett ingenting. Vid början av 2022 arbetade ett 40-tal personer i det moderna och välutrustade biblioteket. Där fanns 50 000 böcker och en mängd teknisk utrustning. Biblioteket i Mariupol hade då blivit en populär plats för barn och unga att besöka. Där kunde de få en paus från krigets vardag som de levt i sedan 2014.

Alla insamlade medel går oavkortat till IBBY Ukraina samt till projektet ”Ett barnbibliotek i resväskor – för barn på flykt i Ukraina”.

Våren 2022 belägrades Mariupol av ryska trupper och staden utsattes för kraftig beskjutning. Biblioteket med alla dess resurser blev totalförstört.

Nu bedriver Yulia Vasylenko och hennes kollegor biblioteksverksamheten i exil från det fria Ukraina. De kallar Donetsk-biblioteken för ”Library in a suitcase” – allt som finns kvar av biblioteket i Mariupol kan i praktiken nämligen rymmas i en resväska. Med uppfinningsrikedom och modern teknik har Yulia Vasylenko och den övriga bibliotekspersonalen etablerat en verksamhet som till stor del bedrivs på webben med tävlingar, utmaningar, möten, samtal, bokpresentationer och andra interaktiva evenemang. Men resväskan antar nu också konkret form, genom att böcker skänks för att kunna användas vid återuppbyggnaden av det raserade biblioteket.

IBBY Sverige har startat en kampanj för att stötta arbetet med återuppbyggnad av barnbiblioteken i Ukraina och projektet ”Library in a suitcase”. Svensk biblioteksförening är en av samarbetsparterna.

Alla insamlade medel går oavkortat till IBBY Ukraina samt till projektet ”Ett barnbibliotek i resväskor – för barn på flykt i Ukraina”. Stöder kampanjen gör förutom Svensk biblioteksförening också Svenska Förläggareföreningen, Svenska Barnboksakademin, Sveriges Författarförbund BULT och Svenska Tecknare.

Nu bedriver Yulia Vasylenko och hennes kollegor biblioteksverksamheten i exil från det fria Ukraina. De kallar Donetsk-biblioteken för ”Library in a suitcase” – allt som finns kvar av biblioteket i Mariupol kan i praktiken nämligen rymmas i en resväska.

Om ert bibliotek vill stötta kampanjen finns en affisch att skriva ut och sätta upp.

Svensk biblioteksförening gjorde redan 4 mars 2022 ett gemensamt uttalande tillsammans med våra nordiska systerorganisationer där vi fördömde Rysslands invasion av Ukraina. I väntan på fred och en möjlighet att stötta en långsiktig uppbyggnad är IBBY Sveriges kampanj ett sätt att stötta Ukrainas barnbibliotek och deras verksamhet i en hemsk tid.