Det är lätt att säga att man är öppen för nya erfarenheter och förändringar. Men när det kommer till kritan, hur står det egentligen till med öppenheten inför nya erfarenheter?

Människor tenderar att söka sig till trygghet, sådant vi känner igen. Förändringar kan vara välkomna, absolut, men då ska vi välja dem själva. Även då kan det vara skrämmande och totalt utmattande. Vi vet alla hur det är att till exempel börja på ett nytt jobb.

Biblioteksdagarna 2023 har tema öppenhet. Fokus kommer på intet sätt ligga på deltagarnas öppenhet, utan på biblioteken i relation till olika aspekter av öppenhet. Men konferensen belyser ändå frågan: hur öppna är vi för att ta in sådant som inte ligger direkt inom våra intresseområden eller vårt arbete? När något blir svårt att direkt applicera i vår vardag, kan det vara svårt att vara öppen för informationen. Hur skapas en konferens som är tillräckligt bred för att locka många, men med tillräcklig spets för att kännas relevant?

Som projektledare för Biblioteksdagarna är jag så klart partisk, men tillsammans med mina kollegor anser jag att vi håller på att sätta ihop ett kanonprogram.

Just öppenhet i relation till biblioteksverksamhet har satts på sin spets de senaste åren. Pandemin blixtbelyste vikten av att folkbiblioteken hölls öppna. Arbetet med att bemanna skolbiblioteken handlar om att rätt kompetens på rätt plats öppnar upp helt nya världar för eleverna, men även rustar dem för öppenheten som dagens informationssamhälle innebär. Forskningsbiblioteken tampas dagligen med frågor kring öppen vetenskap och upphovsrätt, där det ena kan öppna dörrar medan det andra kan stänga fönster. Det öppna samtalet och armlängds avstånd har satts på prov i flera kommuner.

Frågorna ovan är några av de frågor vi har tittat på när vi började planera Biblioteksdagarna 2023. Om vi har varit tillräckligt öppna inför nya erfarenheter och vinklar, får vi se. Utan att avslöja för mycket, kommer årets biblioteksdagar rymma frågor om hot mot öppenheten, hur bibliotek kan jobba med att förvalta den öppenhet som råder i vårt land och hur öppna vi är för idéer som kommer utifrån. Genom posters ha ni medlemmar möjlighet att visa upp hur ni jobbar med det öppna biblioteket ur alla möjliga aspekter. Jag ser mycket fram emot att få se olika delar av biblioteksverksamhet runt om i Sverige, förhoppningsvis från en bredd av bibliotekstyper!

Fokus kommer på intet sätt ligga på deltagarnas öppenhet, utan på biblioteken i relation till olika aspekter av öppenhet.

Som projektledare för Biblioteksdagarna är jag så klart partisk, men tillsammans med mina kollegor anser jag att vi håller på att sätta ihop ett kanonprogram. Jag hoppas att så många som möjligt kan och vill delta på Biblioteksdagarna 2023. Den 24 och 25 maj ses vi i ett förhoppningsvis soligt Linköping för att diskutera vad öppenhet kan innebära för bibliotek, i Sverige och i vår omvärld.

Varmt välkomna!

(För er som inte har möjlighet att delta kommer det att finnas möjlighet att ta del av konferensen i efterhand. Håll utkik på föreningens webbplats och i nyhetsbrev!)