Jag kom till Sverige från Etiopien som politisk flykting i september 1989. Som alla andra nyanlända flyktingar som kom placerades jag på flera flyktingförläggningar runt om i Sverige, från Skåne till Västmanland. Att hamna på en flyktingförläggning innebär i praktiken en tid av total isolering och brist på tidsuppfattning. Jag sökte mig bort från flyktingförläggningen till två institutioner som jag hade i mina tankar och bar med mig, biblioteken och kyrkan, i det här fallet Svenska kyrkan. Det var bland bibliotekets samlingar som jag upptäckte Sverige och det svenska språket.

Första kontakten med svenska folkbibliotek var i Jönköping när jag bodde på en flyktingförläggning i Tenhult ca 8 mil utanför staden. Jönköpings stadsbibliotek var placerat rätt centralt och ditt åkte man buss för att läsa böcker. Jag minns biblioteket som fräscht och stort. Mitt första besök till biblioteket var inte lätt. Det tog tid innan jag vågade gå in när jag kom fram. Jag kunde inte förstå om det var öppet för alla eller om det enbart var för bibliotekets ’medlemmar’. En ny värld öppnade sig när jag gick in, som sedan ledde till att jag är där är idag. Allt var tillgängligt för alla och helt gratis. Ingen stod i kö och det fanns ingen censur som när jag växte upp i 80–90 talets Etiopien. Folkbiblioteket har varit den mest givna platsen att tillbringa min tid på när jag bodde på flyktingförläggning.

Jag har alltså under sexton år arbetat med litteratur kring Förintelsen och folkmord. Historien lär oss idag hur människor försökt mörda och förinta andra människor som betraktats ovärdiga att leva, i syfte att skapa kolonier eller forma det perfekta och rena samhället.

Under de senaste 16 åren har jag haft ansvaret för Forum för levande historias referensbibliotek. Forum för levande historia är en statlig myndighet under kulturdepartementet som jobbar med att främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten är inte en forskningsmyndighet men kan betraktas som en kunskapsintensiv institution. Vi genomför undersökningar, producerar webbaserade utbildningsmaterial, utställningar, workshoppar för skolelever, seminarier riktade till lärare och andra målgrupper och organisationer. I samband med Förintelsens minnesdag producerar myndigheten utskrivbara miniutställningar och boktips som är först och främst riktade mot bibliotek.

Litteratursamlingen på Forum för levande historia handlar bland annat om Förintelsen, folkmord, rasism och demokratifrågor. Den består av faktaböcker, romaner, biografier och utbildningsmaterial kring ämnena som vi jobbar med. Biblioteket har också ansvar för förvaltning av myndighetens vittnesmålsamling. Idag finns ca 120 vittnesmål från Förintelsens överlevande, överlevande från kommunistiska regimer och folkmordet i Rwanda. På levande historias hemsida finns webbaserade utbildningsmaterial med vittnesmål och övningar.

Mitt första besök till biblioteket var inte lätt. Det tog tid innan jag vågade gå in när jag kom fram. Jag kunde inte förstå om det var öppet för alla eller om det enbart var för bibliotekets ’medlemmar’. En ny värld öppnade sig när jag gick in, som sedan ledde till att jag är där är idag.

Jag har alltså under sexton år arbetat med litteratur kring Förintelsen och folkmord. Historien lär oss idag hur människor försökt mörda och förinta andra människor som betraktats ovärdiga att leva, i syfte att skapa kolonier eller forma det perfekta och rena samhället. Jag växte upp i ett kommunistiskt Etiopien. Vardagen präglades med propaganda om det perfekta samhället, antirevolutionära fiender som skulle utrotas och kriget som pågick runt om i landet. Regimen tålde inte olikstänkandet. En våldsam och tragisk tid.

Vi lever i en tid med polarisering och antidemokratiska krafter. Populistiska och nationalistiska partier väcker starka känslor på fel grunder. Jag får styrka och känsla av delaktighet av att jobba emot de här negativa krafterna och som biblioteksansvarig på Forum för levande historia träffa och diskutera med elever, kulturintresserade, organisationer, och andra bibliotekarier. Referensbiblioteket är ett viktigt offentligt rum dit är alla är välkomna.

Elias Seyoum
Biblioteksansvarig
Forum för levande historia