I många år har vi på Svensk biblioteksförening och i Nationella Skolbiblioteksgruppen diplomatiskt navigerat i skolbiblioteksfrågan. Frågan har stötts och blötts i otaliga utredningar och vi har tagit små steg framåt. Men nu är det äntligen dags för ett avgörande större kliv! I utredningen Stärkta skolbibliotek och läromedels delbetänkande kräver utredaren förståndiga beslut om skollagen, stöd för skolbiblioteksutveckling och finansiering. NU vill vi se att varje elevs rätt till en kvalitativ skolbiblioteksverksamhet blir tydlig i lagen och i verkligheten. Det är dags för en kampanj!

Under remisstiden för utredningen kommer föreningens skolbiblioteksmedlemmar att synliggöra sig och sin verksamhet i sociala medier med #skolbibliotekNU! iklädda t-shirts med budskapet Skolbibliotekarie – en rättighet! Håll utkik i dina sociala kanaler! Alla som stödjer oss i den här frågan är naturligtvis välkomna att använda hashtaggen, och det kampanjmaterial vi tagit fram.

Svensk biblioteksföreningen kommer också att träffa riksdagsledamöter i utbildningsutskottet för att understryka vikten av att vi nu äntligen får till en skarpare skrivning i skollagen.

Ska vi gå i mål nu? Kanske gör vi inte det i en handvändning, men vi kan ta ett stort kliv framåt.

Jag har i många år, i olika roller, sett skolbibliotekens betydelse och utsatthet. Som ung skolbibliotekarie med en omöjlig uppehållstjänst på tre skolor, som barnbibliotekarie under 90-talskrisen när kommunen ville ta bort all personal på skolbiblioteken men där beslutet ändrades i sista stund, och som anställd på MTM eftersom skolbiblioteken är en avgörande del i infrastrukturen för att nå ut med tillgängliga medier. Sedan 2014 har jag haft privilegiet att arbeta på Svensk biblioteksförenings kansli med att stärka skolbiblioteken. Mina kollegor och mina föregångare på kansliet har också verkat väldigt starkt för den här frågan, och den förenar faktiskt alla medlemmar i föreningen. Alla ser vikten av stärkta skolbibliotek.

Ska vi gå i mål nu? Kanske gör vi inte det i en handvändning, men vi kan ta ett stort kliv framåt. Beslut i linje med utredningens förslag kan säkra elevernas rätt till ett bibliotek bemannat för att stärka dem i läsning och medie- och informationskunnighet, och främja deras kunskapsutveckling. Det är ett viktigt steg i byggandet av framtidens skola. Sverige får inte missa den chansen.