För många år sedan arbetade jag på en statlig institution som ville arbeta med en vision.

Alla medarbetare skulle få delta och institutionen planerade både hel- och halvdagar för visionsarbetet. Syftet var att enas kring en positiv syn på arbetsplatsen och hitta ord som bäst beskrev vad vi gjorde för nytta. I arbetet ingick en halvdag där vi arbetskamrater presenterade oss genom att beskriva vilken slags tårta vi uppfattade oss själva som. Det tog lång tid att återvinna förtroendet för visionsarbetet efter den mentala utflykten.

För säkerhets skull hade kommunikationsavdelningen tagit fram en egen vision att ha i beredskap ifall vi inte kom på tillräckligt bra idéer.

Det finns flera sätt att arbeta med en vision. Ett kan vara att tvärsäkert tala om hur den ska formuleras. Det ska bara vara EN mening. Alla vill leka PR-byrå och komma på den klatschigaste formuleringen. Man lägger mycket tid och fokus på att diskutera formen snarare än att arbeta fram själva visionen. Ett annat sätt kan vara att faktiskt ta arbetet på allvar och sätta sin egen organisation i framtiden. Det är svårare.

På årsmötet 2017 beslutades att Svensk biblioteksförening ska arbeta med en vision för hela bibliotekssverige. Den ska presenteras 2019. Syftet är att visa styrkan i det svenska biblioteksväsendet. Samhället och användarnas behov förändras över tid och vi behöver en gemensam vision att sluta upp kring. Med en vision blir en strategi tydligare.

Martin Luther King inledde sina tal om lika rättigheter oavsett hudfärg med orden ”jag har en dröm…”.

Vi har långt kvar till hans vision, men formuleringen och de bakomliggande förslagen på åtgärder har förändrat världen på många sätt. Och det är främst viljan till förändring en vision ska handla om. Vad är det vi ska åstadkomma tillsammans?

En vision för ett gemensamt biblioteksväsende med utgångspunkt i användarnas livslånga och varierade behov kan förändra på riktigt. När vi inom branschen ser helheter och infrastruktur möter de flesta användare bara en typ av bibliotek. Men det brokiga biblioteksväsendet är uppbyggt för att möta olika behov. Det är en enorm styrka.

Under Bokmässan i år samlar vi intresserade medlemmar för att i workshopformat ta fram konkreta ståndpunkter till den färdiga visionen. Välkommen du också!

Det är hög tid att kraftsamla för en framtidsvision byggd på djupt kunnande och med utveckling som mål!

Texten publicerades först i Biblioteksbladet nr 6