I höst är det dags igen för konferensen Mötesplats Profession – Forskning. Konferensen anordnas i Lund den 14–15 november och årets tema är ”Uppdrag demokrati – fri information, möten och läsning i en polariserad tid”.  Svensk biblioteksförening är arrangörer tillsammans med Lund universitet och Högskolan i Borås.

Konferensen är unik genom att samla praktiker från hela biblioteksfältet tillsammans med forskare och studenter inom biblioteks- och informationsvetenskap. Förhoppningen är att alla ska få chansen att reflektera över både forskning och praktik.

För att åstadkomma ett sådant möte efterfrågar vi nu abstracts som kan utvecklas till paper. Det gör konferensen unik i Sverige, eftersom det är den enda breda bibliotekskonferens som bygger på inskickade paper. Paperskrivande gör det möjligt att som praktiker även få vara den akademiker man är. Det finns kanske inte det utrymmet i en stressig biblioteksvardag annars. Därför hoppas vi att bibliotekschefer kan stötta genom att bevilja den tid som krävs för att skriva ett paper. Se det som ett tillfälle att få någon del av bibliotekets verksamhet belyst! Alla paper samlas sedan till en konferensrapport.

Alla ska få chansen att reflektera över både forskning och praktik.

Men det här med paper kan vara lite skrämmande. Vi kräver visserligen inte bidrag av formellt vetenskaplig karaktär, men det kan ändå kännas utmanande att skriva ett paper. Därför finns tydliga instruktioner och en mall som hjälp.

Jag behöver bara gå till mig själv för att minnas att det kan kännas obekvämt. År 2013 skrev Anna Lundh på Högskolan i Borås och jag ett paper, ”Vikten av att våga”, där vi reflekterade över den uppdragsforskning som Anna gjort för Myndigheten för tillgängliga medier, där jag arbetade då.  ”Hur tusan var det man skrev sånt här?” tänkte jag då. Men när vi väl drog i gång var det ju inte alls svårare än alla andra texter jag skrivit genom mitt yrkesliv. Precis som i titeln på vårt paper var det viktigt att våga!

Så kasta er ut och skriv ett abstract (till att börja med)! Hör med chefen om det finns något särskilt intressant inom årets tema som ni vill belysa i ert paper.

Välkomna med era abstracts senast 4 juni!