I höst är det dags för en av Sveriges Televisions, SVT, största satsningar någonsin, ”Historien om Sverige”. En tio avsnitt lång skildring av vår gemensamma historia från forntid till det sena 1900-talet.

Själv ser jag med spänning fram emot hur man lyckats med detta svåra och modiga uppdrag, eftersom historieskrivning ofta kan vara kontroversiell. Tanken är inte en serie för historienördar utan för en bred familjepublik, som förhoppningsvis kommer att vilja veta mer. Och vart går man då? Till sitt lokala bibliotek och sitt lokala museum kanske?

SVT har ambitionen att starta en ”historierörelse”, men det gör man ju inte på egen hand. Därför har man sökt samarbetspartners där bland andra Svensk biblioteksförening och Sveriges Museer ingår.

Det här är ett bra tillfälle för biblioteken att samarbeta med hembygdsgårdar, studieförbund, lokala museer men kanske också med lajvande ungdomar eller kunniga historielärare?

Förutom att erbjuda fördjupning om de nationella händelser som beskrivs i serien, med hjälp av litteratur skriven av alla de forskare som bidragit med underlag för serien, så kan biblioteken förhoppningsvis också erbjuda ett lokalt perspektiv. Vad hände just här när Gustav Vasa regerade? Hade vår stad engagerade rösträttskvinnor?

Det här är ett bra tillfälle för biblioteken att samarbeta med hembygdsgårdar, studieförbund, lokala museer men kanske också med lajvande ungdomar eller kunniga historielärare? Kanske anordna föredrag med lokalhistoriker eller inbjudna författare? Nivån på engagemanget bestäms självklart på det lokala biblioteket. Skyltning med böcker kopplat till varje avsnitt är kanske det som hinns med på ett bibliotek, medan ett annat storsatsar ihop med ett lokalt museum.

Kungliga biblioteket och flera specialbibliotek är också engagerade i satsningen, men då kanske mest utifrån sina samlingar och lokaler som kan komma att synas i serien.

För samarbetspartners har SVT en särskild webbplats där man inför varje avsnitt kan få litteraturreferenser, namn på engagerade forskare och information om innehållet i varje avsnitt. Där finns också en logga som bibliotek som vill anknyta till serien är fria att använda.

Själv ser jag med spänning fram emot hur man lyckats med detta svåra och modiga uppdrag, eftersom historieskrivning ofta kan vara kontroversiell.

Det går även att skicka in information om lokala arrangemang. SVT:s regionala nyhetsprogram är intresserade av att göra inslag med anknytning till serien, så det är ett bra sätt att visa vad som händer på biblioteket och kanske komma med i en nyhetssändning. För lösenord till webbplatsen mejlar ni oss på info@svbib.se

Jag vill avsluta med ett citat av den amerikanska historikern Henry Glassie som jag själv tycker är en bra tanke att ha med sig i arbetet med Historien om Sverige.

”Historien är inte det förflutna utan en karta över det förflutna, ritat ur en viss synvinkel, för att vara användbart för den moderna resenären.”

Läs mer om satsningen här nedan:

Historien om Sverige