Branschdagen med temat ”rollen” 19 maj inleder vi med att reflektera över professionsrollens utveckling, med utgångspunkt i att det i år är 100 år sedan bildandet av Svenska Bibliotekariesamfundet.

Svenska Bibliotekariesamfundet bildades 1921 av dåvarande riksbibliotekarien Isak Collijn, och samlade främst högskole- och universitetsbibliotekarier. År 2000 bildades Svensk biblioteksförening genom ett sammangående av Svenska Bibliotekariesamfundet och Sveriges Allmänna Biblioteksförening.

Den som tar oss med på en resa bakåt i tiden är historikern och före detta riksbibliotekarien Tomas Lidman, som var ordförande för Svenska Bibliotekariesamfundet 1989–1994.

Vi fortsätter sedan att blicka framåt och reflektera kring vad som skett i professionen, och kanske också vad som kommer att ske? Deltar i panelsamtalet gör Jon Thors, skolbibliotekarie, Malin Barkelind, bibliotekarie vid universitetsbibliotek, och Daniella Brummer Pind, folkbibliotekschef.

Läs mer och anmäl dig till Branschdagarna

Bildkollage:
Tomas Lidman Foto: Håkan Henriksson (Narking) – Eget arbete, CC BY 3.0
Jon Thors
Malin Barkelind
Daniella Brummer Pind Foto: Malin Locke