Är du studentmedlem och vill gå på Biblioteksdagarna 5–6 maj? Du som är student vid någon av utbildningarna inom biblioteks- och informationsvetenskap har nu möjlighet att söka stipendium för att kunna delta på konferensen.

Till årets hybridkonferens erbjuder vi stipendier till 15 studenter inom biblioteks- och informationsvetenskap. Vi utlyser 10 digitala platser och 5 fysiska platser på konferensen.

För att ansöka om stipendium fyller du i ett formulär och om du blir beviljad stipendiet får du en kampanjkod att använda vid anmälan.

Du som blir beviljad en fysisk biljett får förutom fri deltagaravgift även ett bidrag på upp till 1000 kronor för täcka kostnader för resa och boende. Detta bidrag betalas ut i efterhand mot inskickade originalkvitton.

Ansök om stipendium