Under en presskonferens idag, tisdag, presenterade kultur- och demokratiminister Amanda Lind budgetsatsningar som berör folkbiblioteken. Totalt handlar det om 75 miljoner kronor.

Det är stödet till Stärkta bibliotek som föreslås fördubblas till nästa år. Tidigare har regeringen meddelat 75 miljoner för satsningen under 2022 men under tisdagens presskonferens meddelade kulturministern att satsningen dubblas och landar på 150 miljoner kronor under 2022. Stödet infördes ursprungligen 2018.

– Glädjande besked att biblioteken fått extra förstärkning. Jag noterade också att kulturministern lyfte vikten av att folkbibliotekens roll i samhället och att de får statliga stöd. Jag hoppas nu på mer långsiktiga sådana medel i framtiden, säger Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet