Regeringen har beslutat att ge Internetstiftelsen, IIS, ett ekonomiskt bidrag om 9,6 miljoner kronor för år 2018. Pengarna ska användas för att etablera Digidelcenter i ett antal kommuner. Etableringen ska stärka kommuninvånares möjligheter att öka sin digitala kompetens.

Redan idag stödjer Internetsstiftelsen Motala Digidelcenter på Motala bibliotek. Nu vill man vidareutveckla konceptet och sprida det till fler orter. Målet är att alla ska kunna ta del av samhällets snabba digitalisering. De som idag inte använder digitala lösningar behöver få stöd för att kunna vara med.

– Detta är ett erkännande av de insatser som biblioteken redan gör. Regeringen har sett och värdesätter det arbetet, men ser också att det behövs mer resurser för att få ett nationellt genomslag, säger Karin Linder, generalsekreterare på Svensk biblioteksförening.

Vill din kommun ge möjlighet för alla invånare att öka sin digitala kompetens?
Här kan du läsa mer om hur du söker projektmedel (öppnas i nytt fönster)