Idag på Världsbokdagen lanserar Svensk biblioteksförening i samverkan med IBBY Sverige två affischer på temat Barns rätt till läsning. Affischerna finns nu tillgängliga för nedladdning och utskrift.

Förhoppningen är att affischerna nu kommer att synas i många skol- och folkbibliotek.
– Bibliotekens roll för att ge alla barn likvärdiga möjligheter att hitta läsning i den form som passar dem kan inte överskattas, kommenterar Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening.

Affischerna är gjorda utifrån en internationell förlaga, en affisch gjord av internationella IBBY – International Board on Books for Young People – i samarbete med bland andra PRAESA, 2015 års ALMA-pristagare. Styrelsen för IBBY Sverige har gjort en bearbetning av de korta texterna till svenska.

Ett ”Memorandum of Understanding” undertecknades under Barnboksmässan i Bologna 2018 av IBBY, IFLA (International Federation of Library Association and Institutions) och ILA (International Literacy Association). De tre organisationerna uttalar en gemensam och stark vilja att utbyta kunskaper och erfarenheter för att bättre nå målet att alla barn blir läsare och får möjlighet att skaffa kunskap. Svensk biblioteksförening och IBBY Sverige ser affischerna som en nationell satsning i samma anda.
– Läsning bygger broar. Att läsa ger barn glädje och ingångar till nya världar, i fantasin och i verkligheten. Alla barn har rätt att få läsa och bearbeta det lästa på det sått som de själva föredrar, kommenterar Margaretha Ullström, ordförande IBBY Sverige.

Formgivare och illustratör av de svenska affischerna är Andrzej Olas, Creative Director på Svensk biblioteksförenings kansli.

Klicka på länken under respektive affisch för att ladda ner och skriva ut.

Ladda ner (pdf, nytt fönster)

Ladda ner (jpg, nytt fönster)