Under eMedborgarveckan, denna vecka, anordnar Härnösands bibliotek flera aktiviteter. En av dem är en föreläsning med mediepionjären Nicklas Hermansson som ska prata om ”AI-revolutionen”. Vi har pratat med Jennie Olofsson, medlem på Svensk biblioteksförening, som är biblioteksstrateg och teamledare för team Demokrati på Härnösands bibliotek och Digidelcenter.

Föreläsningen följs upp av ett panelsamtal som modereras av Nicklas Hermansson. Panelen består av: Abir Al-Sahlani, ledamot Europaparlamentet, Centerpartiet (deltar digitalt), Hanna Wallin, innovationsledare, Bron Innovation, Jonas Bylund, enhetschef för digitalisering och kärnverksamhet, Region Västernorrland, Knapp Britta Thyr (Mp), Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande, Lars Liljedahl, Härnösands kommunchef, Oskar Nord, chefredaktör, Tidningen Ångermanland och Theo Andersson, omvärldsbevakare, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). De ska diskutera vad det bästa med Härnösand år 2049 kommer att vara och vilka de största utmaningarna är när det kommer till att samhället digitaliseras.

– Vi arrangerar denna föreläsning tillsammans med Europa Direkt Härösand under Digital Idag som är en del av eMedborgarveckan fredag 13 oktober, för att vi tycker att det är viktigt att veta vad artificiell intelligens, AI, är för något, att förstå hur vi kan komma att använda den tekniken och hur det i sin tur påverkar vårt samhälle. Att känna till den hjälper oss att navigera bättre och säkrare i den digitala världen och att vi upplever att vi kan vara med och påverka samhällsutvecklingen i en mer demokratisk och önskvärd riktning. Vi hoppas att alla deltagare ska känna sig mer medvetna och kunniga om hur AI kan komma att förändra vår framtid och att de blir inspirerade till att vara medskapare till den framtiden, säger Olofsson.

Varför är det viktigt att prata om digitalisering?
– Vi använder digital teknik på så många olika sätt idag. Ju mer samtal vi för om digitalisering, desto närmre kommer vi de viktiga samtalen om etiska övervägande, integritet och rättvisa. Alla vi kan tillsammans skapa en mer inkluderande digital kultur där alla känner sig delaktiga och representerade, och för det behöver vi involvera fler olika målgrupper i den digitala omställningen och utvecklingen. Fina ord, och jag vet att våra Digidelcenter är en viktig pusselbit i detta bygge.

Kommer ni att ha flera sådana föreläsningar även när det inte är eMedborgarveckan?
– JA! När vi frågar våra besökare vad de vill lära sig mer om så kommer AI alltid upp som ett önskemål. Härnösand kommun har dessutom fått ett URBACT-finansierat EU-projekt, MetaCity, som syftar till att, i bred samverkan, utforska hur AI och VR kan användas på ett sätt som förbättrar våra offentliga tjänster (och koordineras av mig). Det här är bara början!

Fotograf, Frida Stridbar.