Roboten ”Bibbi”, som använder artificiell intelligens, AI, blir i höst ett stående inslag på biblioteket vid Blekinge tekniska högskola, BTH, som är medlem i Svensk biblioteksförening. Vi har pratat med Peter Linde som är bibliotekarie på BTH och en av ”papporna” till Bibbi.

AI-roboten Bibbi, som har fått stöd från Svensk biblioteksförening, ska bland annat hjälpa till med att avlasta personalen genom att reservera böcker och skaffa lånekort.

Bibbi har som syfte att avlasta bibliotekarierna, samtidigt kan det vara svårt för den att exempelvis tolka dialekter. Är AI-roboten en bra lösning för att avlasta personalen?

– Det tror vi absolut. Det finns problem vad gäller talförståelse, men utvecklingen går fort och man kan lika gärna chatta och skriva frågor till Bibbi.

Hur tror känns det att ha en robot som kollega?

– Bibbi är ingen bibliotekarie. Det är ett påhitt av journalisterna. Det har vi aldrig påstått. Bibbi är en mjukvara precis som många andra hjälpmedel på biblioteket och alltså ingen kollega.

– På en teknisk högskola är det viktigt att även biblioteket speglar att vi använder och utvecklar modern teknik. Naturligtvis kommer det att kännas nytt och ovant att använda ett robothuvud som Bibbi i början, men jag tror att när tekniken fungerar så kommer den känslan att förvandlas till en stolthet och glädje att kunna erbjuda låntagarna en resurs som är visuell, spännande och som
samtidigt ger låntagarna nya möjligheter att hitta rätt i informationsdjungeln.

Hur ser du på möjligheten att det i framtiden kan finnas fler AI-robotar i biblioteken? 

– Bibliotekarier verkar inom den digitala informationsvärlden. Förändringstakten är enorm men det finns många goda exempel på hur bibliotek utvecklats och anpassats när nya digitala arbetssätt fått fotfäste.

Vad tror du att denna typ av förändring gör med bibliotekarierollen framöver?

– Bibliotekarierollen är, ända sedan datorerna blev var mans egendom, i ständig utveckling. Bibliotekarier är kreativa och har insett att om biblioteken ska bestå så måste de själva vara med och utveckla morgondagens informationssystem. Bibbi är ett exempel på detta och att vi på så sätt själva kan vara med och definiera vad bibliotekarierollen är.

Foto på Bibbi: Kristoffer Lindström.