ALL DIGITAL Week har dragit igång den här veckan och pågår mellan 23–29 mars. Men veckan blir, likt i princip alla andra evenemang den närmsta tiden, inte som den var tänkt från början.

Kampanjveckan, som ordnas över hela Europa, samordnas i Sverige av Digidelnätverket. Två av kampanjens huvudteman är bland annat att lyfta insatser inom livslångt lärande för att öka digitala färdigheter samt förespråka mediekunnighet och kritiskt tänkande.

Men trots att Covid-19 sprids som en löpeld över den europeiska kontinenten, så ställs kampanjveckan inte in – för man ställer om. Veckan blir nämligen, precis som dess namn vittnar om, helt och hållet digital. Vi har pratat med Terese Raymond, nationell samordnare för Digidelnätverket.

Hur har ni rent praktiskt organiserat om och ställt om ALL DIGITAL Week?

–  Jag skickade ut ett mejl till alla som anmält event. Se den här kartan, som jag håller på och uppdaterar. Nästan alla som hade anmält arrangemang har fått ställa in. Samtidigt kom digitala initiativ snabbt på plats och det känns viktigt att lyfta dessa nu.

Vad kan de svenska biblioteken som fått ställa in event i sina lokaler göra den här veckan? Finns det några idéer?  

Karlstads universitetsbibliotek har digital kundtjänst via Zoom. Och biblioteket i Säter har tagit fram väldigt bra guider som de delar på sin webb och på Facebook. Många bibliotek har skyltat upp med tips på sina e-tjänster. Västerås stadsbibliotek har startat Biblioteket – Live! med livesändningar på Facebook.

Tror du att Covid-19 kan bidra till att vårt samhälle digitaliseras än mer?

–  Jag hoppas att krisen gör att alla äldreboenden får internet och prylar så att de som bor där också får ta del av digitaliseringens möjligheter. När det gäller digitaliseringen i arbetslivet så anar jag att det akuta läget har inneburit att fler i en personalgrupp utforskar digitala möjligheter. Tidigare var det kanske bara ett fåtal i personalstyrkan som kände sig trygga med att testa ny teknik. I och med coronakrisen tvingades vi lite in i att prova på. Jag hoppas på ett scenario där fler upptäcker digitaliseringens möjligheter och kan vara med och digitalisera samhället. Det vore det allra bästa. Om vi var ännu fler med olika kompetenser som kan vara med och bidra till smarta och tillgängliga digitala tjänster i samhället.

Jag hoppas på ett scenario där fler upptäcker digitaliseringens möjligheter och kan vara med och digitalisera samhället.

Hur ser det ut runt om i Europa under ALL DIGITAL week? Finns det någon inspiration att hämta utifrån vad gäller digitala lösningar den här veckan?

–  Jag har uppdaterat webben med fyra webbinarier på engelska som europeiska partner har tipsat om. Men jag håller utkik och hoppas att det blir ännu fler!

Finns det några lärdomar att dra av krisen inför framtida ALL DIGITAL Weeks?

–  Ja absolut. Just nu är jag mest av allt imponerad av alla som vågar testa nya sätt att mötas och utveckla verksamhet. Framför allt ser jag hur viktigt det är med nätverk och nyckelpersoner som kan samla krafter i regioner eller nationellt. Just när det gäller kampanjveckan ALL DIGITAL Week så är det fint hur många lärtillfällen som kan spelas in med video och komma fler till del. Även om jag längtar till en framtid när vi även kan välja att ha minimässor och träffar på biblioteken igen.

Här kan du läsa mer om ALL DIGITAL Week.